Lekkage in het riool. Hoe vind ik het lek?

Als u vermoedt dat u ergens in huis een lekkage heeft, dan is het belangrijk deze zo snel mogelijk op te sporen. Lekkage betekent dat er water vrijkomt op plekken waar dit niet de bedoeling is. Dit vocht kan houtrot veroorzaken, schimmelplekken in huis, trekt ongedierte aan en kan uw constructie beschadigen. Lekkage in het riool is nog vervelender, omdat het water dat vrijkomt vies is, vaak riooldrab bevat en er zo onaangename luchtjes vrij kunnen komen die anders netjes in de rioolbuis waren gebleven. Voordat u een lekdetectiespecialist inschakelt kunt u hier lezen hoe u zelf het lek kunt proberen te vinden.

Symptomen van een rioollekkage

De eerste manier waarop u een rioollekkage zal herkennen is door de stank die hierbij vrijkomt. De lekkage kan zijn ontstaan doordat de grond is verzakt of doordat wortels van bomen druk hebben uitgeoefend op de pijp. Ook een zware verstopping kan een rioollekkage veroorzaken. Als u merkt dat er in uw woning een onaangename geur binnenkomt waarvan u geen oorzaak kunt vinden, dan is de kans groot dat uw riool lek is. Een andere goede indicator van problemen met uw riool zijn rioolvliegjes. Deze leven normaal in de pijp, maar kunnen nu naar buiten. Als u deze vliegjes aantreft in uw woning is het zaak snel actie te ondernemen, want behalve dat ze een lekkage aanduiden vormen deze vliegjes ook een gezondheidsrisico.

Zelf lekkage opsporen

Voordat u de loodgieter belt zijn er echter een paar dingen waarmee u zelf de lekkage op kunt proberen te sporen. Deze methoden zijn niet altijd effectief, maar kunnen in een korte tijd uitgevoerd worden en u een flinke som geld besparen. Lukt het u niet uw lekkage met deze twee methoden op te sporen, dan is het tijd een lekdetectiespecialist in te schakelen.

Riolering belasten: als u al een lekkageplek heeft aangetroffen kunt u controleren of dit van uw riool komt als u deze extra belast en kijkt of deze plek in omvang toeneemt. U doet dit door langdurig water door uw rioolpijp te laten lopen en de lekkageplek in de gaten te houden. Als deze groter wordt, heeft u het probleem gelokaliseerd. Wordt deze niet groter, dan betreft het waarschijnlijk een andere rioleringspijp. Zorg er dus voor dat u deze methode toepast op alle aanwezige pijpen. Deze vindt u als het goed is op de bouwtekeningen van uw woning.

Leidingen controleren: een andere manier om uw rioollekkage op te sporen is door alle leidingen nauwkeurig te inspecteren. Helaas is dit niet altijd mogelijk zonder uw muren of vloeren open te breken en dat gaat uiteraard net iets te ver. Controleer echter al uw zichtbare leidingen goed op leksporen. Dit is ook een manier om de lekkageplek uit te sluiten, wat het aantal mogelijkheden al weer kleiner maakt.

Zelf lekkage opsporen

In de meeste gevallen liggen de rioolpijpen te diep om hier zelf iets mee te kunnen doen en is het verstandig om een lekdetectiespecialist in te schakelen. Lekkages staan er bekend om moeilijk op te sporen te zijn en soms bestaan deze al maanden voordat u enige reden ziet tot ongerustheid. Lekkages in het riool bevinden zich vaak onder de grond en kunnen alleen worden opgespoord door middel van speciale apparatuur. Een lekdetectiespecialist kan deze vaak zonder hak-of breekwerk vinden, de schade opnemen en een plan van aanpak voorstellen om het probleem te verhelpen.

Diverse lekdetectiemethodes

De methoden die de lekdetectiespecialist zal gebruiken om uw lek mee op te sporen worden vaak uitgevoerd met de modernste apparatuur. Zo kan de specialist door thermografie te gebruiken constateren of er zich ergens een groot verschil in temperatuur voordoet. Natte plekken rondom lekkages zijn namelijk vaak kouder en dit is duidelijk op een thermo grafische foto terug te zien. Een rookproef kan bij rioleringen erg effectief zijn. Er wordt dan rook de rioleringspijp in gespoten. De lekkage bevindt zich op de plek waar deze rook weer uit de leiding ontsnapt. Ultrasone detectie maakt gebruik van geluidsgolven die voor het menselijk oor onhoorbaar zijn, maar die wel een druppelende leiding kunnen opsporen. Door een drukmeting uit te voeren kan een lekdetectiespecialist bepalen of er in een leiding een lekkage plaatsvindt. De desbetreffende leiding wordt dan onder druk gezet en als deze druk afneemt duidt dit op een lekkage. Of de lekdetectiespecialist nu deze methoden gebruikt, een endoscopie, vochtmeting of kleurstofdetectie, het is essentieel dat uw lekkage snel wordt opgespoord en verholpen. De specialist zal dan ook een voorstel doen over de mogelijke oplossing en dit in een rapport aan u presenteren. Nu is het zaak een loodgieter in te schakelen om uw probleem zo snel mogelijk te laten verhelpen.

“Lukt u het om het lek in de riolering te dichten? Schakel een vakman in. Neem contact op met onze loodgieters!

Handige links:
Het Rioleringsplan (Vlaamse Overheid)
Waterafvoer en riolering (Vlaamse Overheid)